Bewust

Bewust ondernemen vinden wij belangrijk. Naast onze werkwijze en interne processen zijn we actief bezig met het recyclen van ons afval, het inkopen van ecologisch verantwoorde producten, het reduceren van onze co2 footprint en daarnaast zijn we ons bewust van de omgeving en eventuele overlast die het vuurwerk kan veroorzaken. Dit heeft ons gebracht tot het opstellen van het fuECO beleid.

Door onze milieu bewuste maatregelen dragen wij bij aan een groenere toekomst

1. Recycling

Vrijwel al onze single shots zijn gemaakt van hoogwaardig plastic. Dit beland normaal gesproken bij het restafval en zal bij een afvalverwerker in de oven verbrand worden. We zijn op zoek gegaan naar partners binnen de plastic recycling branche en zijn een unieke samenwerking aangegaan. Onze plastic tubes worden versnipperd tot een hoogwaardig granulaat wat vervolgens wordt ingezet als grondstof voor nieuwe producten in de plastic industrie.

Zo draagt Fuego Fireworks bij aan lokale circulaire recycling. Ook onze overige veelgebruikte materialen zoals karton en staal worden door Fuego-Fireworks afgevoerd naar ecologisch bewuste afvalverwerkingsbedrijven die de producten op een hoogwaardige manier recyclen.

2. Inkoop

Met de inkoop van producten kijken we bewust naar ecologische factoren. Onze leveranciers zitten voornamelijk in Europa waarbij we er naar streven om producten aan te schaffen welke enkel biologisch afbreekbaar afval uitstoten. Daarnaast kiezen we voor leveranciers waarbij de producten volledig verbranden waardoor de uitstoot van chemicaliën in de omgeving geminimaliseerd is.

Ook kijken we samen met onze leveranciers of we het gebruik van chemicaliën kunnen vervangen voor bijvoorbeeld zouten om de kleuren te verkrijgen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de producten.

3. Co2 reductie

Via onze leveranciers compenseren wij via het Fair Climate Fund alle Co2 uitstoot door vuurwerk in Nederland en Duitsland. In totaal gaat dit om 145.000 Kg Co2. Tevens is het nieuwe bedrijfspand van Fuego-Fireworks volledig Co2 neutraal. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zonne-energie en bestaat de hele inrichting uit energiezuinige oplossingen zoals bijvoorbeeld led-verlichting.

4. Omgevingsbewust

Op zowel grote als kleine schaal zijn we bezig met milieu en omgevingsbewust ondernemen. Dit houdt in dat we oog hebben voor de omgeving. Hierbij kunnen we de te gebruiken effecten aanpassen op de wensen van de klant met in achtneming van de omgeving. U kunt hierbij denken aan geluidsarm vuurwerk. Hierbij bestaan vele gradaties waarbij onze professionals goed in kunnen schatten welke effecten wel of niet ingezet kunnen worden op uw evenement.

Maatschappelijk verantwoord

Ook op maatschappelijk gebied proberen wij een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Per project wordt dan ook bewust aandacht besteed aan maatschappelijke factoren welke kunnen spelen bij een project. Hierbij kunnen maatschappelijke issues boven het financiële belang gesteld worden. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld gender gelijkheid of mensenrechten.